slogan ibsm

Wdrożenie i certyfikacja ISO 9001

W zakresie usług świadczonych przez Instytut Badań Sektora Medycznego wchodzi również wdrożenie systemu ISO 9001 dla podmiotów z branży medycznej.

Norma ISO 9001 należy do rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce została ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Końcem września została opublikowana najnowsza osłona normy ISO 9001:2015. ISO 9001 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma jest skonstruowana na tyle uniwersalnie, że nie zawiera szczegółowych wymagań dotyczących wyrobu tak jak ma to miejsce w przypadku norm technicznych. Wyznacza on natomiast standardy dotyczące systemu zarządzania. Dzięki temu norma ISO 9001 pozwala na wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostkach produkcyjnych, usługowych, jak i w publicznym sektorze administracyjnym.

Główne zasady normy ISO 9001:
1. Koncentracja na kliencie – najważniejsze jest odpowiednie zdefiniowane i zaspokojenie potrzeb klientów. 
2. Przywództwo – kadra menedżerska jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Musi mieć również na uwadze motywowanie kadry pracowniczej oraz odpowiednią gratyfikację skutecznych rozwiązań wychodzących od pracowników wszystkich szczebli – zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala wprowadzać skuteczne zmiany na wszystkich szczeblach.
3. Podejście procesowe oraz systemowe – wszystkie działania w organizacji należy traktować jako  wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.
4. Ciągłe doskonalenie – oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron (audyt wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd.).
5. Optymalizacja powiązań z dostawcami – organizacja i jej dostawcy są w naturalny sposób zależni od siebie. Relacje między nimi powinny być skonstruowane na tyle elastycznie, aby obie organizacje mogły szybko reagować w przypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeby klientów. Certyfikacją ISO 9001 mogą zostać objęte indywidualne praktyki lekarskie jak i szpitale. Wielkość certyfikowanego podmiotu nie ma znaczenia dla systemu zarządzania jakością ISO 9001. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO pozwoli na ustandaryzowanie procesów zarządzania w organizacji co przełoży się bezpośrednio na wzrost efektywności placówki medycznej w rozumieniu organizacji.)

Certyfikacją ISO 9001 mogą zostać objęte indywidualne praktyki lekarskie jak i szpitale. Wielkość certyfikowanego podmiotu nie ma znaczenia dla systemu zarządzania jakością ISO.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO pozwoli na ustandaryzowanie procesów zarządzania w organizacji co przełoży się bezpośrednio na wzrost efektywności podmiotu w rozumieniu organizacji.copyright © 2014-2019 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności