slogan ibsm

Polityka prywatności Serwisu IBSM.pl

Preambuła

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa w ramach funkcjonowania Serwisu www.ibsm.pl Serwis jest prowadzony pod adresem w Internecie: www.ibsm.pl , zwanej dalej Witryną, przez spółkę ASC Grupa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 118/55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000525492, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992757904; REGON: 022513024, dalej zwaną Organizatorem.

Pracownicy Serwisu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania.

§1 Informacje o gromadzeniu danych osobowych.

Administratorem Państwa danych zgodnie z art. Art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest spółka ASC Grupa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 118 lok. 55, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000525492, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992757904; REGON: 022513024.

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych pod adresem: biuro@ibsm.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”. Adres do korespondencji ASC Grupa sp. z.o.o. ul. Powstańców Śląskich 118 lok. 55, 53-333 Wrocław.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami poprzez e-mail, formularz kontaktowy lub formularz zamówienia usługi to podane przez Państwa informacje (tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres prowadzonej dzielności, NIP prowadzonej dzielności) będą przechowywane przez nas w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania Twoich danych.

Jeśli zlecamy nasze usługi innym podmiotom lub chcielibyśmy wykorzystywać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię o tym szczegółowo przed wykonaniem tej czynności.

§2 Przysługujące prawa.

Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do zmiany,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych ,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego.

O chęci wykonania jednej z powyższych czynności poinformuj nas poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ibsm.pl lub skontaktuj się z Nami za pomocą poleconej korespondencji tradycyjnej, pisząc na adres: ASC Grupa sp. z.o.o. ul. Powstańców Śląskich 118 lok. 55, 53-333 Wrocław (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”).

§3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

1. Kiedy nie wyślą Państwo do nas żadnego zapytania na adres e-mail bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego/formularza zamówienia usługi, a wyłącznie przeglądają Państwo naszą witrynę internetową to wówczas będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową.

2. Jednocześnie informujemy, że wykorzystujemy pliki cookie, które służą temu, żeby nasza witryna internetowa była bardziej przyjazna i funkcjonalna dla Państwa.

Korzystamy w poniższych rodzajów plików cookie:

  • Przejściowe pliki cookie,
  • Stałe pliki cookie.

Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Umożliwiają one m.in.: rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie oraz mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie.copyright © 2014-2018 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności