slogan ibsm

O Instytucie

IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego jest niezależną jednostką badawczo-certyfikującą. Zajmujemy się wszechstronnym badaniem ogniw w sektorze medycznym i farmaceutycznym, począwszy od analizy procesów produkcji farmaceutyków po audyty w placówkach medycznych. Nasi audytorzy, to niezależna grupa specjalistów działających na terenie Polski i Niemiec. Naszymi zleceniodawcami są towarzystwa ubezpieczeniowe, koncerny farmaceutyczne oraz redakcje periodyków o tematyce medycznej. Każdy z naszych klientów jest świadomym menedżerem wiedzącym, że obiektywna weryfikacja jakości świadczonych usług/produktów jest konieczna do efektywnego zarządzania organizacją. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi usług świadczonych przez IBSM oraz do wprowadzenia ich w system programowy Państwa działalności medycznej.

Analizy tworzone przez audytorów są weryfikowane przez komisję składającą się m.in.:

1) Dr hab. Prof. SGH Rafał Mrówka - profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem i wykładowcą programu MBA-SGH oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych. Działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu. 

2) Dr hab. Rafał Kasprzak - pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, w szczególności w obszarze nauk technicznych medycznych. Specjalizuje się w doradztwie gospodarczym, planowaniu rozwoju organizacji i ewaluacji. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja). 

3) Dr Maciej Czarnecki - doktor n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: zarządzania przedsiębiorstwem. Współautor podręcznika „Zarządzanie strategiczne – przedsiębiorstwo na progu XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wybrane pozycje z dorobku naukowo-zawodowego: 

  • Członek Rady Nadzorczej Poltronic S.A., Wroclaw, Polska, 2011 – 2013;
  • Doradca Zarządu ds. Strategii i Rozwoju AB Bechcicki Sp. z o.o., Wrocław, Polska, 2011 – 2013;
  • Dyrektor Finansowy AB Bechcicki Sp. z o.o., Wrocław, Polska, 2008 – 2011;
  • Audytor systemów zarządzania Dekra Certification Sp. z o.o., Wrocław, Polska, 2004 – 2008;
  • Kierownik Projektu „Stimulate and Promote Good Practices in the Field of Digital Content in Eastern and Western Europe”, 2004 – 2005;
  • Kierownik Projektu „European Multimedia Accelerator in San Francisco” – projekt finansowany przez Komisję Europejska, 2002 – 2004 
  • Analityk Finansowy Kraft Foods Intl. Headquarters, Rye Brook, New York, USA, Departament Planowania, Analiz Finansowych i Raportowania, 1999 – 2001; 

4) Dr Katarzyna Warzecha - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Problematyka jej badań koncentruje się na analizach zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz prognozowaniu zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyki, ekonometrii i demografii. Jej obszarem badawczym jest również poziom i jakość życia ludności, a także badanie wpływu nowoczesnych środków komunikacji (w tym w szczególności Internetu) na uzależnienia dzieci i młodzieży. Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się m. in. wpływ uzależnień behawioralnych na życie współczesnego człowieka XXI wieku. 

5) Dr Joanna Kacała - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji badań naukowych, opracowywaniu ekspertyz oraz pracy w charakterze konsultanta. Głównymi obszarami jej kompetencji są: wdrażanie koncepcji zarządzania w organizacjach publicznych, realizacja projektów dla szpitali i przedsiębiorstw w zakresie kształtowania systemów zarządzania, kształtowanie zachowań jednostek i grup w organizacji, kierowanie zmianami. 

6) Dr Piotr Rogala - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Jakością Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; autor i współautor licznych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, stały współpracownik czasopisma „Problemy jakości”. Konsultant, trener i audytor z dwudziestoletnim doświadczeniem. Jego główne zainteresowania dotyczą: doskonalenia systemów zarządzania, metod i technik zarządzania jakością, a także społecznej odpowiedzialności. 

7) mgr prawa Dagmara Anna Bartnicka - od 1993 r. rewizor skarbowy; od 2004 r. audytor środków unijnych, od 2011 r. wykładowiec akademicki. Ukończone studia podyplomowe z zakresu: funduszy unijnych; baz danych i sieci komputerowych; zamówień publicznych. Uczestnictwo w dziesiątkach szkoleń. Otwarty przewód doktorski na wydziale pedagogiczno-historycznym. Znajomość języka rosyjskiego (Telc B2), angielskiego (Business English TOIEC).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, dotyczącymi usług świadczonych przez IBSM oraz do wprowadzenia ich w system programowy Państwa działalności.


Maciej Szymański

Prezes zarządu Instytutu Badań Sektora Medycznego

 copyright © 2014-2019 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności