slogan ibsm

Badania składu suplementów

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnianie normalnej diety, są skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji. Dają efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Dokładne wymagania dotyczące tej grupy środków spożywczych regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196 poz. 1425 ze zm.), rozporządzenie Komisji Europejskiej 1170/2009 oraz Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W skład suplementów diety mogą wchodzić witaminy: A, D, E, K, B1, B2, niacyna, kwas pantotenowy, B6, kwas foliowy, B12, biotyna, witamina C, oraz składniki mineralne: wapń, magnez, żelazo, miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, selen, chrom, molibden, fluorki, chlorki, fosfor, bor i krzem. Zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej brak jest natomiast szczegółowych wymagań dotyczących maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych, a także list dozwolonych innych składników.

Instytut Badań Sektora Medycznego zajmuje się laboratoryjnym badaniem składu suplementów. Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytacją PN-EN ISO/IEC 17025 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wykonujemy:

  • badania ilościowe substancji bazowych produktu (analiza ilości deklarowanych substancji składowych),

  • analizę obecności substancji trzecich (niedeklarowanych) w składzie produktu.

Laboratoria wykorzystują w analityce najnowsze techniki instrumentalne oparte na:

  • wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (detektor: DAD, FLD),

  • ultrasprawnej chromatografii cieczowej UPLC sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas MS/MS (detektor: ESI),

  • chromatografii gazowej GC (detektor: FID, NPD, ECD, MS),

  • chromatografii cienkowarstwowej - densytometr (skan l=254, 366 nm i VIS),

  • spektrometrii absorpcji atomowej FAAS, GF AAS, HG/CV AAS,

  • spektrofotometrii UV/VIS,

  • miareczkowej analizie objętościowej.

Zazwyczaj badania są przeprowadzane na zlecenie producentów suplementów (outsourcing laboratoryjny) oraz dla redakcji periodyków branżowych, które w swoich artykułach porównują deklarowany przez producenta skład danego suplementu z niezależną analizą laboratoryjną.

Badania są przeprowadzane w partnerskich laboratoriach w Warce oraz Warszawie. Posiadamy sprawny system logistyczny, który gwarantuje odbiór próbek z dowolnego miejsca w Polsce.

Każde badanie jest podsumowane szczegółowym raportem. Oferujemy sporządzenie raportu w wybranym języku obcym.copyright © 2014-2017 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności