slogan ibsm

Audyt technologiczny produkcji farmaceutyków

Audyt technologiczny przedsiębiorstwa farmaceutycznego polega na weryfikacji procesów produkcji, sprawdzeniu samego produktu na tle konkurencji oraz sposobów zarządzania podmiotem produkcyjnym. W raporcie końcowym oprócz danych na temat bieżącej analizy produkcji, audytor sporządza listę propozycji zmian oraz instrukcje ich wdrożenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem audytu technologicznego przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej.

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne zlecające audyt technologiczny najczęściej oczekują:

 • poprawy wydajności produkcji i jej optymalizacji (np. TQM - Total Quality Management, Kaizen),

 • usprawnienia produkcji przy jednoczesnym wykorzystaniu metod bardziej sprzyjającym środowisku,

 • weryfikacji aktualnej kondycji przedsiębiorstwa na potrzeby potencjalnego inwestora (DD - Due Diligence),

 • pozyskania nowych technologii produkcji,

 • optymalizacji procesów zarządczych, które bezpośrednio przełożą się na poprawę rentowności.

 

Audyt technologiczny prócz zagadnień produkcyjno-technologicznych obejmuje także obszary z zakresu:

 • sposobów zarządzania przedsiębiorstwem (struktura organizacyjna, zarządzanie inwestycjami, organizacja fraktalna, BPR - Business Process Reengineering),

 • kapitału ludzkiego (wykorzystanie zasobów osobowych, sposoby zatrudnienia, rozwój i kształcenie kadry, outplacement),

 • działalności badawczo-rozwojowej (sprawność funkcjonowania komórki badawczej pracującej, research & development),

 • zarządzanie logistyką, magazynowaniem, dystrybucją, organizacja łańcucha dostaw - just-in-time

 • zarządzania jakością (przyjęte standardy, stosowana polityka kontroli, wdrożone systemy zarządzania jakością),

 • marketingu i kanału sprzedaży (udział w rynku, konkurencja, PR).

 

W celu precyzyjnego określenia sytuacji przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb stosuje się poniższe analizy (każda analiza oparta o dane wrażliwe przedsiębiorstwa podlega tajemnicy handlowej z zachowaniem bezwzględnej poufności):

 • analiza produktów oraz ich procentowy udział w rynku,

 • analiza słabych i mocnych stron oferowanego produktu na tle konkurencji,

 • analiza możliwości wprowadzenia innowacji, która zaowocowałaby zwiększeniem konkurencyjności produktu. Analiza linii produkcyjnej pod kątem zastosowania innowacji w procesie produkcyjnym,

 • analiza zasadności transferu technologii,

 • analiza kanału dystrybucji oraz logistyki.

   

Zatem audyt technologiczny opiera się na analizie otoczenia zewnętrznego firmy, jak i wewnętrznego środowiska organizacji (analiza SWOT i SPACE)

Raport zawiera obraz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, wskazuje obszary uważane za „wąskie gardła” (bottleneck) w organizacji. Audytor opisuje również rozwiązania możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie, w zakresie proponowanych rozwiązań wchodzą propozycje wdrożenia innowacji (zastosowania autorskie oraz transfer technologii). Audytor podaje dokładne źródła rozwiązań, bazę kontaktów oraz możliwości optymalnego finansowania.

Zgodnie z cyklem Deminga, każda organizacja musi się rozwijać i udoskonalać swoje działania, aby funkcjonować na rynku. Zacznijmy więc od profesjonalnego audytu, zapraszamy do kontaktu. 



copyright © 2014-2019 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności