slogan ibsm

Audyt placówek medycznych EMA 61

Instytut Badań Sektora Medycznego specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu w placówkach medycznych EMA 61 (European Medical Audit).

Audyt polega na sprawdzeniu standardów panujących w placówce medycznej. Podczas audytu EMA 61 audytor co najmniej dwukrotnie odwiedza placówkę medyczną.

Podczas pierwszej wizyty wciela się w rolę „sekretnego pacjenta”. Audytor umawia się na wizytę wykorzystując dostępne ścieżki komunikacji (telefon, wizytę osobistą bądź rejestrację internetową – w zależności od dostępnych kanałów komunikacji na linii pacjent-placówka medyczna). Następnie sprawdza jakość obsługi recepcjonistek, ergonomie kliniki (poczekalnie, toalety) oraz kontakt lekarza z pacjentem.

 

Audyt EMA 61 analizuje 61 punktów ocenianych w dziesięciostopniowej skali, na podstawie których audytor tworzy raport końcowy oceniający standard panujący w placówce. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii audytora (zdobycie powyżej 80%) placówka otrzymuje akredytację Instytutu Badań Sektora Medycznego. Raport może zostać przedstawiony również w formie wirtualnej podróży po placówce medycznej. Raport w postaci wirtualnej podróży można wykorzystać na witrynie internetowej, pełni rolę wiarygodnego źródła danych o placówce do której pacjent ma zamiar się udać.

Przykładowymi punktami badanymi podczas audytu EMA 61 to m.in. :

  • sprawdzenie jakości obsługi pacjenta (począwszy od umówienia wizyty po obsługę pacjenta przez lekarza),

  • zweryfikowanie personelu medycznego pod kątem karalności zawodowej (prawomocnie zasądzone wyroki dot. popełnionych błędów lekarskich),

  • sprawdzenie utrzymania czystości gabinetów, toalet, poczekalni,

  • weryfikacja specyfikacji technicznej wykorzystywanych urządzeń medycznych,

  • sprawdzenie ergonomii i przystosowania obiektu do potrzeb pacjentów,

  • sprawdzenie czy przyjęcia pacjentów odbywają się punktualne,

  • sprawdzenie czy personel jest chętny do pomocy pacjentom,

  • sprawdzenie efektywności zarządzania jakością w placówce.

     

Dzięki temu, że audytorami są między innymi lekarze oraz pielęgniarki, które wcielają się w „sekretnego pacjenta” audyt EMA 61 jest ustandaryzowanym, niezależnym i wiarygodnym źródłem wiedzy na temat placówki medycznej. 

Często audyty są zlecane przez menedżerów placówek medycznych chcących w miarodajny sposób zweryfikować wdrożoną politykę jakości. Dzięki analizie przygotowanej na podstawie audytu Instytutu Badań Sektora Medycznego, zarząd placówki może świadomie kierować podmiotem, podążając zgodnie z założeniami cyklu Deminga - każda organizacja musi się rozwijać i udoskonalać swoje działania, aby funkcjonować na rynku. 

Przykładowe referencje:copyright © 2014-2019 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności