slogan ibsm

Audyt jakości obsługi pacjentów

Już 1 marca bieżącego roku rozpoczniemy realizację kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu „Audyt jakości obsługi pacjentów w szpitalach publicznych”.

Celem powyższego działania jest odpowiedź na pytanie: czego oczekują pacjenci od personelu medycznego i szpitali jako świadczeniodawców usług medycznych i czy działania mające na celu poprawienie jakości muszą zawsze wiązać się z dużymi kosztami?

Polskie szpitale pomimo oferowanej troski i zaangażowania borykają się z różnorodnymi problemami. Stan ten jest niestety faktem, a fakt ten determinuje i skutkuje pejoratywnym postrzeganiem szpitali i pomocy tam oferowanej. Problemy, które zostaną opisane później, wpływają zatem bezpośrednio na negatywną ocenę wystawianą placówkom medycznym przez samych pacjentów. To właśnie pacjenci i ich odczucia są głównym determinantem jakości obsługi szpitalnej i to ich dobro powinno być w centrum wszelkich starań na rzecz poprawy tego stanu.

„Dobra zmiana” to słowo klucz. Zmiana na lepsze wymaga zatem właściwego pomysłu i podejścia do problemu, który zaowocuje wprowadzeniem tej zmiany. Wymaga też istotnej potrzeby zrozumienia problemu jakim jest jasna i pełna zrozumienia komunikacja między usługodawcą i usługobiorcą świadczenia medycznego, czyli mówiąc innymi słowy, jest to wyrażenie i realizacja chęci wśród czynnika ludzkiego na poprawienie szeroko rozumianej atmosfery między pacjentami a personelem placówek. Istotnym faktem, którego nie wolno pominąć jest stwierdzenie, że czynnik finansowy nie jest tutaj kwestią nadrzędną, a jedynie elementem zmiany. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że finanse potrzebne na zmianę są niewspółmierne do poczucia troski i opieki jakie może zaoferować profesjonalny i propacjencki czynnik ludzki. Taki stan rzeczy potwierdzają audyty przeprowadzone w wielu placówkach medycznych. Warto tutaj wspomnieć m. in. o audycie społecznym „Fundacji Urszuli Jaworskiej” przeprowadzonym w warszawskich szpitalach, a także o audycie w kwestii niesatysfakcjonującej opieki okołoporodowej przeprowadzonym na oddziałach ginekologicznych na terenie województwa mazowieckiego przez „Fundację Rodzić po Ludzku”.

Wróćcopyright © 2014-2019 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności