slogan ibsm

Projekt "Nowy rok, nowa jakość w publicznych placówkach medycznych"

Z początkiem 2017 r. rozpoczęliśmy drugą edycję projektu „Nowy rok, nowa jakość w publicznych placówkach medycznych”. Projekt jest skierowany do największych publicznych placówek medycznych w całej Polsce. W ramach wyżej wspomnianego projektu nasi audytorzy wykonają bezpłatnie usługę audytu opartą o autorską normę EMA 61. Usługa jest w całości finansowana przez Instytut Badań Sektora Medycznego. Projekt ma za zadanie promowanie audytu EMA 61 jako podstawowego narzędzia do bieżącej weryfikacji świadczonych usług medycznych.

Dzięki raportowi z audytu EMA 61 zarząd placówek medycznych otrzyma rzetelnie przeprowadzą diagnozę, obrazującą jakość świadczonych usług medycznych. Ogólnopolski program „Nowy rok, nowa jakość w publicznych placówkach medycznych” ma na celu wprowadzenie audytu EMA 61 jako podstawowego narzędzia pozwalającego obiektywnie zbadać jakość oferowanych usług medycznych. Przełoży się to na wzrastającą świadomość wśród personelu, a także samych pacjentów w kwestii oczekiwań związanych z konsekwentnym ulepszaniem proponowanych świadczeń medycznych. .

Wróćcopyright © 2014-2017 IBSM - Instytut Badań Sektora Medycznego
Regulamin | Polityka Prywatności